Egerszalók


Kedves Egerszalókiak!

Készül Egerszalók Értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni és bemutatni. Ebben a gyűjtőmunkában számítunk az Ön közreműködésére is. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a közös értékeink feltárását és megőrzését

Kérdőív

Javaslattételi nyomtatvány


Mit kínálunk?

Az Értéktárról

Az Országgyűlés 2012. április 2-ai ülésén fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, amely a - 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelettel kiegészülve - a nemzeti értékek azonosításának, rendszerezésének és védelmének jogi alapjait teremtette meg.

A törvény szellemében többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszer, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisa alakult ki. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető. A lokális, települési értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és tájegységi értéktárakat az önkormányzatok, a Magyar Értéktárat pedig a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság hivatott, egyedi értékelés eredményeként, hungarikummá minősíteni.

A Hungarikum Bizottság munkáját hét szakmai ágazati bizottság segíti, amelyek véleményező, tanácsadó, javaslattevő, döntés-előkészítő szerepet töltenek be a Megyei Értéktár, a Magyar Értéktár, valamint a Hungarikumok Gyűjteményének összeállításában.

A nemzeti értékek adatait a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: Agrár- és élelmiszergazdaság, Egészség és életmód, Ipari és műszaki megoldások, Kulturális örökség, Sport, turizmus és vendéglátás, Természeti és épített környezet, Hungarikum Védjegy Szakbizottság.

Egerszalók Községi Önkormányzata a nemzeti örökség megőrzése, a nemzeti azonosság-tudat erősítése érdekében - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben és a végrehajtására megjelent 114//2013.(IV.16.) Korm. rendeletben foglalt feladatai ellátása érdekében 102/2014(Xll.17.) határozatával a helyi értékek azonosításával, az Értéktár összeállításával, kezelésével, továbbításával kapcsolatos feladatokat a Szalókiak Baráti Köre Kulturális Egyesületet bízta meg.

© 2021 Derby Lovasiskola. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el